Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Lejre Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Lejre   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   28.173    +17.252  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   14,2    -1,8  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   7    +9  
Antal normalklasser (2020)
245   136    +109  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   396    -108  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   20,4    -1,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   19,1    -12,7  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   63.629    +624  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   43.800    +7.873  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   7.594    -3.171  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   9.590    -915  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   67.074    +3.048  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   931    +232  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   359    +592  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   6.381    +5.429  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.098    +363  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   2.768    +1.527  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.642    -602  
Bacheloruddannelser (2019)
156   240    -84  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   191    -144  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   170    +234  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   882    -107  
Venteliste - musikskole (2020)
42   132    -90  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   12    +14  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   1.361    -88  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   1.044    -429  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune