Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Norddjurs Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Norddjurs   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   36.943    +8.482  
Personer med dansk oprindelse (2021)
42.094   33.806    +8.288  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
42.837   34.414    +8.423  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
2.588   2.529    +59  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
257   375    -118  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
313   310    +3  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
77,6   74,3    +3,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
66   51    +15  
Areal (km2) (2021)
684   721    -37  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
81,2   79,8    +1,4  
Antal levendefødte (2020)
385   280    +105  
Antal døde (2020)
518   483    +35  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
44.656   36.521    +8.135  
Befolkning i år 2030 (2021)
43.891   36.299    +7.592  
Befolkning i år 2040 (2021)
42.613   36.178    +6.435  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   213.598    +9.446  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   232.842    +12.900  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   193.610    +5.966  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
305.678   294.950    +10.728  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
342.720   325.171    +17.549  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
267.379   263.563    +3.816  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
642   794    -152  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,0   4,6    -1,6  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
78   144    -66  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,4   0,8    -0,4  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
45,0   45,9    -0,9  
Antal 0-5 årige (2021)
2.377   1.836    +541  
Antal 6-16 årige (2021)
5.613   4.080    +1.533  
Antal 17-64 årige (2021)
26.193   21.549    +4.644  
Antal 65+ årige (2021)
11.242   9.478    +1.764  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
5,2   5,0    +0,2  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   11,0    +1,4  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
57,7   58,3    -0,6  
Andel 65+-årige (2021) (%)
24,7   25,7    -1,0  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
2.018   1.511    +507  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
2.710   1.948    +762  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
2.023   1.608    +415  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.133   1.693    +440  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
2.689   2.155    +534  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
3.323   2.770    +553  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.207   2.755    +452  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.691   2.254    +437  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.249   1.066    +183  
Kvinder 90+ år (2021)
307   258    +49  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
2.120   1.656    +464  
Mænd 10 - 19 år (2021)
2.781   2.267    +514  
Mænd 20 - 29 år (2021)
2.531   2.125    +406  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.410   1.906    +504  
Mænd 40 - 49 år (2021)
2.854   2.210    +644  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.334   2.878    +456  
Mænd 60 - 69 år (2021)
3.250   2.741    +509  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.565   2.207    +358  
Mænd 80 - 89 år (2021)
1.082   830    +252  
Mænd 90+ år (2021)
148   105    +43  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
22.350   18.018    +4.332  
Antal mænd i kommunen (2021)
23.075   18.925    +4.150  
Enlige kvinder (2021)
5.758   5.300    +458  
Enlige mænd (2021)
6.150   5.635    +515  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
8.918   6.837    +2.081  
Registreret partnerskab (2021)
15   8    +7  
Samlevende par (2021)
1.026   926    +100  
Samboende par (2021)
1.633   1.389    +244  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
39.162   31.144    +8.018  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
6.263   5.799    +464  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   36    +11  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
4.315   3.514    +801  
Flytninger, fra kommunen (2020)
2.049   1.927    +122  
Flytninger, til kommunen (2020)
1.700   1.934    -234  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   27    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   3    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   8    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   2    -2  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   2    +2  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   4    +3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   27    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   7    +1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   20    -1  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune