Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Gladsaxe Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Gladsaxe   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2022) (i 1.000 kr.)
70.671   59.662    +11.009  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2022) (i 1.000 kr.)
260   -25.414    +25.674  
2. Transport og infrastruktur (2022) (i 1.000 kr.)
112.226   119.795    -7.569  
3. Undervisning og kultur (2022) (i 1.000 kr.)
577.003   996.250    -419.247  
4. Sundhedsområdet (2022) (i 1.000 kr.)
271.537   443.462    -171.925  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2022) (i 1.000 kr.)
1.992.087   2.790.157    -798.070  
6. Fællesudgifter og administration (2022) (i 1.000 kr.)
352.991   608.389    -255.398  
I alt hovedkonto 0-8 (2022) (i 1.000 kr.)
3.376.775   4.992.301    -1.615.526  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2023) (Kr.)
46.167   49.431    -3.264  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2023) (Kr.)
2.279   8.117    -5.838  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2023) (Kr.)
1.050   7.060    -6.010  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2023) (Kr.)
24.348   8.266    +16.082  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2023) (Kr.)
5.124   3.276    +1.848  
Anden finansiering pr. indb. (2023) (Kr.)
72   -538    +610  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2023) (Kr.)
348   8    +340  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2023) (Kr.)
74.025   75.799    -1.774  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2023) (Kr.)
1.998   3.451    -1.453  
Serviceudgifter pr. indb. (2023) (Kr.)
49.743   54.438    -4.695  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.071   10.968    -1.897  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2023) (Kr.)
1.585   1.646    -61  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2023) (Kr.)
1.649   2.329    -680  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2023) (Kr.)
5.919   10.848    -4.929  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2022) (Kr.)
7.625   17.129    -9.504  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2022) (Kr.)
17.617   16.166    +1.451  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2023) (Kr.)
12.129   18.756    -6.627  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Skive Kommune