Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Gladsaxe Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Gladsaxe   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2023) (i 1.000 kr.)
61.917   74.292    -12.375  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2023) (i 1.000 kr.)
-657   -35.458    +34.801  
2. Transport og infrastruktur (2023) (i 1.000 kr.)
117.123   132.057    -14.934  
3. Undervisning og kultur (2023) (i 1.000 kr.)
589.338   1.021.633    -432.295  
4. Sundhedsområdet (2023) (i 1.000 kr.)
277.165   449.904    -172.739  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2023) (i 1.000 kr.)
2.095.626   2.939.493    -843.867  
6. Fællesudgifter og administration (2023) (i 1.000 kr.)
343.448   612.256    -268.808  
I alt hovedkonto 0-8 (2023) (i 1.000 kr.)
3.483.960   5.194.177    -1.710.217  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2024) (Kr.)
49.259   51.592    -2.333  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2024) (Kr.)
2.240   8.377    -6.137  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2024) (Kr.)
1.484   10.490    -9.006  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2024) (Kr.)
26.588   7.895    +18.693  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2024) (Kr.)
4.974   3.459    +1.515  
Anden finansiering pr. indb. (2024) (Kr.)
-25   -221    +196  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2024) (Kr.)
341   9    +332  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2024) (Kr.)
79.740   82.479    -2.739  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2024) (Kr.)
2.103   4.821    -2.718  
Serviceudgifter pr. indb. (2024) (Kr.)
53.121   57.953    -4.832  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2024) (Kr.)
9.774   12.330    -2.556  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2024) (Kr.)
1.653   1.764    -111  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2024) (Kr.)
1.680   2.404    -724  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2024) (Kr.)
6.556   11.531    -4.975  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2023) (Kr.)
14.835   16.585    -1.750  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2023) (Kr.)
7.804   15.324    -7.520  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2024) (Kr.)
11.230   15.775    -4.545  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Skive Kommune