Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Struer Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Struer   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2022) (i 1.000 kr.)
70.671   15.421    +55.250  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2022) (i 1.000 kr.)
260   2.239    -1.979  
2. Transport og infrastruktur (2022) (i 1.000 kr.)
112.226   36.041    +76.185  
3. Undervisning og kultur (2022) (i 1.000 kr.)
577.003   273.823    +303.180  
4. Sundhedsområdet (2022) (i 1.000 kr.)
271.537   124.299    +147.238  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2022) (i 1.000 kr.)
1.992.087   923.715    +1.068.372  
6. Fællesudgifter og administration (2022) (i 1.000 kr.)
352.991   196.878    +156.113  
I alt hovedkonto 0-8 (2022) (i 1.000 kr.)
3.376.775   1.572.416    +1.804.359  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2023) (Kr.)
46.167   45.016    +1.151  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2023) (Kr.)
2.279   2.579    -300  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2023) (Kr.)
1.050   565    +485  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2023) (Kr.)
24.348   25.184    -836  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2023) (Kr.)
5.124   5.319    -195  
Anden finansiering pr. indb. (2023) (Kr.)
72   -358    +430  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2023) (Kr.)
348   404    -56  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2023) (Kr.)
74.025   73.532    +493  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2023) (Kr.)
1.998   2.438    -440  
Serviceudgifter pr. indb. (2023) (Kr.)
49.743   50.417    -674  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.071   9.569    -498  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2023) (Kr.)
1.585   1.859    -274  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2023) (Kr.)
1.649   1.768    -119  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2023) (Kr.)
5.919   6.069    -150  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2022) (Kr.)
7.625   3.052    +4.573  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2022) (Kr.)
17.617   24.242    -6.625  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2023) (Kr.)
11.064   7.099    +3.965  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Skive Kommune