Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Struer Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Struer   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
44.739   20.594    +24.145  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
11,7   11,6    +0,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
16   7    +9  
Antal normalklasser (2023)
233   88    +145  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
258   245    +13  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
17,7   19,4    -1,7  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   6,9    -0,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
72.178   90.221    -18.043  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
55.358   63.008    -7.650  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
4.864   6.065    -1.201  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.071   9.569    -498  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
75.703   81.172    -5.469  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2022)
1.229   524    +705  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022)
903   232    +671  
Erhvervsfaglige uddannelser (2022)
11.314   4.865    +6.449  
Korte videregående uddannelser (2022)
1.555   605    +950  
Mellemlange videregående uddannelser (2022)
4.465   2.077    +2.388  
Lange videregående uddannelser (2022)
1.171   568    +603  
Bacheloruddannelser (2022)
176   94    +82  
Ph.d. og forskeruddannelser (2022)
62   36    +26  
Uoplyst uddannelse (2022)
355   147    +208  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
413   435    -22  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
1   1    +0  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune