Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Langeland Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Langeland   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   12.491    +33.360  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   9,2    +3,3  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   3    +13  
Antal normalklasser (2020)
245   46    +199  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   270    +18  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   17,6    +1,2  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   13,9    -7,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   100.028    -37.922  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   70.675    -20.694  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   6.890    -2.383  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   8.660    +109  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   94.590    -24.278  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   261    +902  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   109    +842  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   3.340    +8.470  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   251    +1.210  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   908    +3.387  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   246    +794  
Bacheloruddannelser (2019)
156   54    +102  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   18    +29  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   131    +273  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   341    +321  
Venteliste - musikskole (2019)
62   28    +34  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   0    +34  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   1.007    +238  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   469    +59  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune