Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Langeland Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Langeland   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   12.316    +32.762  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   8,7    +3,3  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   3    +13  
Antal normalklasser (2022)
238   42    +196  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   255    +15  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   18,0    +0,2  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   13,9    -7,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   105.232    -38.517  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   100.979    -26.541  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   6.216    -1.528  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   8.722    +226  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   100.979    -26.541  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   279    +930  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   100    +822  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   3.244    +8.050  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   251    +1.289  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   905    +3.475  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   267    +817  
Bacheloruddannelser (2021)
167   63    +104  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   21    +23  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   112    +228  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
658   238    +420  
Venteliste - musikskole (2021)
25   9    +16  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   0    +23  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   0    +22  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   980    +612  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   475    +43  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune