Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Langeland Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Langeland   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   12.367    +33.058  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   9,0    +3,4  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   3    +13  
Antal normalklasser (2020)
245   46    +199  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   270    +18  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   17,6    +1,2  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   13,9    -7,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   101.222    -36.969  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   74.522    -22.849  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   5.923    -1.500  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   8.852    -177  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   99.462    -29.340  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   261    +902  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   109    +842  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   3.340    +8.470  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   251    +1.210  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   908    +3.387  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   246    +794  
Bacheloruddannelser (2019)
156   54    +102  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   18    +29  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   131    +273  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   308    +467  
Venteliste - musikskole (2020)
42   10    +32  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   0    +26  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   1.017    +256  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   472    +143  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune