Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Thisted Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Thisted   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   43.160    +2.265  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   12,4    +0,0  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   15    +1  
Antal normalklasser (2020)
245   200    +45  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   266    +22  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   20,0    -1,2  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   15,1    -8,7  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   66.243    -1.990  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   49.046    +2.627  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   7.829    -3.406  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   8.348    +327  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   68.264    +1.858  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   986    +177  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   732    +219  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   11.386    +424  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.252    +209  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   3.552    +743  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.117    -77  
Bacheloruddannelser (2019)
156   174    -18  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   38    +9  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   407    -3  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   697    +78  
Venteliste - musikskole (2020)
42   23    +19  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   58    -32  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   1.200    +73  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   613    +2  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune