Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Thisted Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Thisted   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   43.423    +2.428  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   12,6    -0,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   15    +1  
Antal normalklasser (2020)
245   200    +45  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   266    +22  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   20,0    -1,2  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   15,1    -8,7  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   67.617    -5.511  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   49.305    +676  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   7.536    -3.029  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   8.394    +375  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   67.475    +2.837  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   986    +177  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   732    +219  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   11.386    +424  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.252    +209  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   3.552    +743  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.117    -77  
Bacheloruddannelser (2019)
156   174    -18  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   38    +9  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   407    -3  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   766    -104  
Venteliste - musikskole (2019)
62   10    +52  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   52    -18  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   1.000    +245  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   850    -322  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune