Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Gladsaxe Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Gladsaxe   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   69.259    -24.181  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   13,9    -1,9  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   11    +5  
Antal normalklasser (2022)
238   274    -36  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   556    -286  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   22,4    -4,2  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   22,0    -15,6  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   98.864    -32.149  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   77.222    -2.784  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   8.389    -3.701  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   10.694    -1.746  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   77.222    -2.784  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   3.597    -2.388  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   1.130    -208  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   10.666    +628  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   2.417    -877  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   7.908    -3.528  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   7.939    -6.855  
Bacheloruddannelser (2021)
167   1.268    -1.101  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   1.153    -1.109  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   585    -245  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
658   1.165    -507  
Venteliste - musikskole (2021)
25   410    -385  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   0    +23  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   0    +22  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   2.809    -1.217  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   1.822    -1.304  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune