Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Kolding Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Kolding   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   93.175    -47.324  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   13,5    -1,0  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   21    -5  
Antal normalklasser (2020)
245   413    -168  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   423    -135  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   21,5    -2,7  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   19,2    -12,8  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   57.742    +4.364  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   40.694    +9.287  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   8.600    -4.093  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   8.105    +664  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   60.281    +10.031  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   3.059    -1.896  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   1.899    -948  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   20.586    -8.776  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   3.717    -2.256  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   9.644    -5.349  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   4.511    -3.471  
Bacheloruddannelser (2019)
156   1.076    -920  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   207    -160  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   1.126    -722  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   1.896    -1.234  
Venteliste - musikskole (2019)
62   295    -233  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   55    +69  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   167    -133  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   2.479    -1.234  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   404    +124  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune