Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Tårnby Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Tårnby   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   42.989    +2.862  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   13,9    -1,4  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   8    +8  
Antal normalklasser (2020)
245   213    +32  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   580    -292  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   21,8    -3,0  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   9,4    -3,0  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   68.864    -6.758  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   53.527    -3.546  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   4.259    +248  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   9.804    -1.035  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   71.024    -712  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.905    -742  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   555    +396  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   10.284    +1.526  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.527    -66  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   3.520    +775  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   2.158    -1.118  
Bacheloruddannelser (2019)
156   391    -235  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   143    -96  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   389    +15  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   744    -82  
Venteliste - musikskole (2019)
62   160    -98  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   0    +34  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   1.332    -87  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   18    +510  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune