Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Odsherred Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Odsherred   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   32.923    +12.502  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   10,2    +2,2  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   5    +11  
Antal normalklasser (2020)
245   114    +131  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   421    -133  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   18,4    +0,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   21,5    -15,1  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   79.601    -15.348  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   50.126    +1.547  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   9.887    -5.464  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   8.847    -172  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   85.149    -15.027  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   965    +198  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   208    +743  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   8.445    +3.365  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   764    +697  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   2.627    +1.668  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   746    +294  
Bacheloruddannelser (2019)
156   156    +0  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   44    +3  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   297    +107  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   388    +387  
Venteliste - musikskole (2020)
42   19    +23  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   0    +26  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   780    +493  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   -      
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune