Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Odsherred Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Odsherred   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   32.957    +12.894  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   10,5    +2,0  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   5    +11  
Antal normalklasser (2020)
245   114    +131  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   421    -133  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   18,4    +0,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   21,5    -15,1  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   81.212    -19.106  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   49.415    +566  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   9.510    -5.003  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   8.675    +94  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   81.558    -11.246  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   965    +198  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   208    +743  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   8.445    +3.365  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   764    +697  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   2.627    +1.668  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   746    +294  
Bacheloruddannelser (2019)
156   156    +0  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   44    +3  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   297    +107  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   422    +240  
Venteliste - musikskole (2019)
62   21    +41  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   0    +34  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   1.040    +205  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   -      
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune