Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Middelfart Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Middelfart   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   39.116    +6.309  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   13,1    -0,7  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   12    +4  
Antal normalklasser (2020)
245   171    +74  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   295    -7  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   20,7    -1,9  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   20,2    -13,8  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   71.118    -6.865  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   48.196    +3.477  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   9.797    -5.374  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   8.609    +66  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   67.806    +2.316  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.007    +156  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   509    +442  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   9.232    +2.578  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.294    +167  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   4.053    +242  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.658    -618  
Bacheloruddannelser (2019)
156   262    -106  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   96    -49  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   267    +137  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   792    -17  
Venteliste - musikskole (2020)
42   126    -84  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   77    -51  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   -      
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   133    +482  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune