Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Frederiksberg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Frederiksberg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   103.608    -58.530  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   9,7    +2,3  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   10    +6  
Antal normalklasser (2022)
238   312    -74  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   703    -433  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   22,5    -4,3  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   21,2    -14,8  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   65.951    +764  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   70.469    +3.969  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   8.831    -4.143  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   6.727    +2.221  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   70.469    +3.969  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   8.354    -7.145  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   2.094    -1.172  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   9.328    +1.966  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   3.289    -1.749  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   11.729    -7.349  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   20.643    -19.559  
Bacheloruddannelser (2021)
167   5.079    -4.912  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   1.869    -1.825  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   792    -452  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   0    +1  
Musikskoleelever (2021)
658   1.274    -616  
Venteliste - musikskole (2021)
25   145    -120  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   0    +23  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   47    -25  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   5.059    -3.467  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   1.597    -1.079  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune