Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Frederiksberg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Frederiksberg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   103.677    -58.252  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   9,8    +2,6  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   10    +6  
Antal normalklasser (2020)
245   312    -67  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   711    -423  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   22,8    -4,0  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   21,2    -14,8  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   63.230    +1.023  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   44.217    +7.456  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   8.596    -4.173  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   6.581    +2.094  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   67.719    +2.403  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   8.062    -6.899  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   1.829    -878  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   10.377    +1.433  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   3.317    -1.856  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   11.586    -7.291  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   19.866    -18.826  
Bacheloruddannelser (2019)
156   4.514    -4.358  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   1.716    -1.669  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   1.869    -1.465  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   0    +1  
Musikskoleelever (2020)
775   1.486    -711  
Venteliste - musikskole (2020)
42   189    -147  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   60    -34  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   4.348    -3.075  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   1.436    -821  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune