Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Frederiksberg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Frederiksberg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   104.305    -58.454  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   9,8    +2,7  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   10    +6  
Antal normalklasser (2020)
245   312    -67  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   711    -423  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   22,8    -4,0  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   21,2    -14,8  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   63.839    -1.733  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   44.354    +5.627  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   7.977    -3.470  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   6.452    +2.317  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   66.290    +4.022  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   8.062    -6.899  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   1.829    -878  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   10.377    +1.433  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   3.317    -1.856  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   11.586    -7.291  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   19.866    -18.826  
Bacheloruddannelser (2019)
156   4.514    -4.358  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   1.716    -1.669  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   1.869    -1.465  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   0    +1  
Musikskoleelever (2019)
662   1.692    -1.030  
Venteliste - musikskole (2019)
62   214    -152  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   56    -22  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   4.291    -3.046  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   1.211    -683  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune