Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Frederikssund Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Frederikssund   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   45.223    +628  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   13,1    -0,6  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   6    +10  
Antal normalklasser (2020)
245   178    +67  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   638    -350  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   21,5    -2,7  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   20,2    -13,8  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   77.128    -15.022  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   49.785    +196  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   8.098    -3.591  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   10.268    -1.499  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   76.994    -6.682  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.467    -304  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   573    +378  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   11.052    +758  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.665    -204  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   4.524    -229  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.747    -707  
Bacheloruddannelser (2019)
156   294    -138  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   165    -118  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   369    +35  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   635    +27  
Venteliste - musikskole (2019)
62   36    +26  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   0    +34  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   1.118    +127  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   943    -415  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune