Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Herning Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Herning   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   89.230    -44.152  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   13,1    -1,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   25    -9  
Antal normalklasser (2022)
238   425    -187  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   336    -66  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   19,7    -1,5  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   15,2    -8,8  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   79.280    -12.565  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   71.031    +3.407  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   7.961    -3.273  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   9.101    -153  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   71.031    +3.407  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   3.038    -1.829  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   1.956    -1.034  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   20.625    -9.331  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   3.727    -2.187  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   9.510    -5.130  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   2.962    -1.878  
Bacheloruddannelser (2021)
167   743    -576  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   156    -112  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   569    -229  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   0    +1  
Musikskoleelever (2021)
658   1.114    -456  
Venteliste - musikskole (2021)
25   126    -101  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   0    +23  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   107    -85  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   1.256    +336  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   763    -245  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune