Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Herning Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Herning   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
45.069   89.952    -44.883  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
11,9   13,0    -1,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
16   25    -9  
Antal normalklasser (2023)
233   424    -191  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
258   333    -75  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
17,7   19,6    -1,9  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   15,2    -8,8  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
72.178   82.431    -10.253  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
55.358   58.658    -3.300  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
4.864   8.152    -3.288  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.071   9.341    -270  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
75.703   73.193    +2.510  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2022)
1.229   3.017    -1.788  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022)
903   1.897    -994  
Erhvervsfaglige uddannelser (2022)
11.314   20.663    -9.349  
Korte videregående uddannelser (2022)
1.555   3.863    -2.308  
Mellemlange videregående uddannelser (2022)
4.465   9.813    -5.348  
Lange videregående uddannelser (2022)
1.171   3.145    -1.974  
Bacheloruddannelser (2022)
176   732    -556  
Ph.d. og forskeruddannelser (2022)
62   191    -129  
Uoplyst uddannelse (2022)
355   560    -205  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   0    +1  
Musikskoler, private (2022)
0   1    -1  
Musikskoleelever (2022)
413   753    -340  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
1   1    +0  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune