Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Herning Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Herning   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   89.238    -43.813  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   13,3    -0,9  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   27    -11  
Antal normalklasser (2020)
245   434    -189  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   322    -34  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   20,1    -1,3  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   15,2    -8,8  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   74.653    -10.400  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   54.724    -3.051  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   7.746    -3.323  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   8.829    -154  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   67.861    +2.261  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   2.864    -1.701  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   1.902    -951  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   21.190    -9.380  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   3.569    -2.108  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   8.960    -4.665  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   2.660    -1.620  
Bacheloruddannelser (2019)
156   708    -552  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   137    -90  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   922    -518  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   0    +1  
Musikskoleelever (2020)
775   1.051    -276  
Venteliste - musikskole (2020)
42   130    -88  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   96    -70  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   1.040    +233  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   551    +64  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune