Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Herning Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Herning   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   89.127    -43.276  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   13,4    -0,9  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   27    -11  
Antal normalklasser (2020)
245   434    -189  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   322    -34  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   20,1    -1,3  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   15,2    -8,8  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   73.503    -11.397  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   53.479    -3.498  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   7.254    -2.747  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   8.630    +139  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   65.494    +4.818  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   2.864    -1.701  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   1.902    -951  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   21.190    -9.380  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   3.569    -2.108  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   8.960    -4.665  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   2.660    -1.620  
Bacheloruddannelser (2019)
156   708    -552  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   137    -90  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   922    -518  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   0    +1  
Musikskoleelever (2019)
662   1.156    -494  
Venteliste - musikskole (2019)
62   158    -96  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   67    -33  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   974    +271  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   535    -7  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune