Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Køge Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Køge   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   60.979    -15.128  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   13,2    -0,7  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   14    +2  
Antal normalklasser (2020)
245   266    -21  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   409    -121  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   21,6    -2,8  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   15,4    -9,0  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   77.747    -15.641  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   55.168    -5.187  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   7.659    -3.152  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   9.953    -1.184  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   74.811    -4.499  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   2.077    -914  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   1.211    -260  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   14.460    -2.650  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   2.329    -868  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   5.442    -1.147  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   2.535    -1.495  
Bacheloruddannelser (2019)
156   484    -328  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   170    -123  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   510    -106  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   1.189    -527  
Venteliste - musikskole (2019)
62   89    -27  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   1    +123  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   40    -6  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   1.008    +237  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   73    +455  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune