Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Køge Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Køge   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   61.475    -16.050  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   12,8    -0,4  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   14    +2  
Antal normalklasser (2020)
245   266    -21  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   409    -121  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   21,6    -2,8  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   15,4    -9,0  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   75.623    -11.370  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   53.754    -2.081  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   7.748    -3.325  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   9.584    -909  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   74.436    -4.314  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   2.077    -914  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   1.211    -260  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   14.460    -2.650  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   2.329    -868  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   5.442    -1.147  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   2.535    -1.495  
Bacheloruddannelser (2019)
156   484    -328  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   170    -123  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   510    -106  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   1.221    -446  
Venteliste - musikskole (2020)
42   47    -5  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   5    +106  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   40    -14  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   1.132    +141  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   87    +528  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune