Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Vesthimmerlands Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Vesthimmerlands   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   36.727    +9.124  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   12,7    -0,2  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   13    +3  
Antal normalklasser (2020)
245   172    +73  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   256    +32  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   19,3    -0,5  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   18,5    -12,1  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   72.137    -10.031  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   51.332    -1.351  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   8.816    -4.309  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   8.686    +83  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   69.128    +1.184  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   826    +337  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   416    +535  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   9.756    +2.054  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.106    +355  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   3.031    +1.264  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   767    +273  
Bacheloruddannelser (2019)
156   125    +31  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   43    +4  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   381    +23  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   623    +39  
Venteliste - musikskole (2019)
62   60    +2  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   51    -17  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   1.311    -66  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   819    -291  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune