Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Nordfyns Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Nordfyns   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   29.714    +15.364  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   12,6    -0,6  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   6    +10  
Antal normalklasser (2022)
238   151    +87  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   472    -202  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   18,7    -0,5  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   11,7    -5,3  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   69.667    -2.952  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   78.487    -4.049  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   5.904    -1.216  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   9.927    -979  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   78.487    -4.049  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   691    +518  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   338    +584  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   7.824    +3.470  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   981    +559  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   2.658    +1.722  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   861    +223  
Bacheloruddannelser (2021)
167   146    +21  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   73    -29  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   222    +118  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
658   409    +249  
Venteliste - musikskole (2021)
25   12    +13  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   0    +23  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   13    +9  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   -      
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   220    +298  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune