Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Nordfyns Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Nordfyns   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   29.665    +16.186  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   13,0    -0,5  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   6    +10  
Antal normalklasser (2020)
245   153    +92  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   497    -209  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   19,5    -0,7  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   11,7    -5,3  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   70.014    -7.908  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   53.918    -3.937  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   6.599    -2.092  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   9.457    -688  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   72.239    -1.927  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   624    +539  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   309    +642  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   7.981    +3.829  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   946    +515  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   2.540    +1.755  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   797    +243  
Bacheloruddannelser (2019)
156   152    +4  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   70    -23  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   249    +155  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   383    +279  
Venteliste - musikskole (2019)
62   28    +34  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   16    +18  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   -      
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   392    +136  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune