Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Nordfyns Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Nordfyns   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   29.549    +15.876  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   12,9    -0,5  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   6    +10  
Antal normalklasser (2020)
245   153    +92  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   497    -209  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   19,5    -0,7  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   11,7    -5,3  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   67.826    -3.573  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   51.751    -78  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   6.177    -1.754  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   9.136    -461  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   70.464    -342  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   624    +539  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   309    +642  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   7.981    +3.829  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   946    +515  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   2.540    +1.755  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   797    +243  
Bacheloruddannelser (2019)
156   152    +4  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   70    -23  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   249    +155  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   444    +331  
Venteliste - musikskole (2020)
42   34    +8  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   15    +11  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   -      
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   220    +395  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune