Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Brøndby Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Brøndby   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   35.232    +10.193  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   12,7    -0,3  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   4    +12  
Antal normalklasser (2020)
245   146    +99  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   780    -492  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   21,4    -2,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   21,5    -15,1  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   95.478    -31.225  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   67.436    -15.763  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   7.544    -3.121  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   10.926    -2.251  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   85.630    -15.508  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.401    -238  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   525    +426  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   7.377    +4.433  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.174    +287  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   2.713    +1.582  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.494    -454  
Bacheloruddannelser (2019)
156   340    -184  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   102    -55  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   540    -136  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   565    +210  
Venteliste - musikskole (2020)
42   124    -82  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   7    +19  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   983    +290  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   66    +549  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune