Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Sorø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Sorø   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   29.881    +15.970  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   13,7    -1,2  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   6    +10  
Antal normalklasser (2020)
245   126    +119  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   455    -167  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   21,6    -2,8  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   20,7    -14,3  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   68.058    -5.952  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   45.486    +4.495  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   8.358    -3.851  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   9.743    -974  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   70.315    -3  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   878    +285  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   261    +690  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   7.259    +4.551  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   943    +518  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   2.831    +1.464  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.390    -350  
Bacheloruddannelser (2019)
156   216    -60  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   99    -52  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   239    +165  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   803    -141  
Venteliste - musikskole (2019)
62   30    +32  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   92    -58  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   2.024    -779  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   -      
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune