Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Sorø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Sorø   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   29.993    +15.432  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   13,4    -1,0  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   6    +10  
Antal normalklasser (2020)
245   126    +119  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   455    -167  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   21,6    -2,8  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   20,7    -14,3  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   70.699    -6.446  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   46.200    +5.473  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   9.071    -4.648  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   9.460    -785  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   70.030    +92  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   878    +285  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   261    +690  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   7.259    +4.551  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   943    +518  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   2.831    +1.464  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.390    -350  
Bacheloruddannelser (2019)
156   216    -60  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   99    -52  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   239    +165  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   763    +12  
Venteliste - musikskole (2020)
42   31    +11  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   73    -47  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   1.940    -667  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   -      
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune