Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Sorø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Sorø   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   30.018    +15.060  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   12,9    -0,9  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   6    +10  
Antal normalklasser (2022)
238   116    +122  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   405    -135  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   21,0    -2,8  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   20,7    -14,3  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   81.919    -15.204  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   74.700    -262  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   9.453    -4.765  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   9.690    -742  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   74.700    -262  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   927    +282  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   293    +629  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   7.105    +4.189  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   954    +586  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   2.929    +1.451  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   1.634    -550  
Bacheloruddannelser (2021)
167   241    -74  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   113    -69  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   205    +135  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
658   563    +95  
Venteliste - musikskole (2021)
25   30    -5  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   0    +23  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   58    -36  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   2.093    -501  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   -      
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune