Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Københavns Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Københavns   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   638.117    -592.692  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   9,4    +3,0  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   61    -45  
Antal normalklasser (2020)
245   1.697    -1.452  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   645    -357  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   23,2    -4,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   26,5    -20,1  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   74.644    -10.391  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   49.448    +2.225  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   9.067    -4.644  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   6.786    +1.889  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   72.148    -2.026  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   57.504    -56.341  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   11.062    -10.111  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   71.159    -59.349  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   22.399    -20.938  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   73.407    -69.112  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   105.604    -104.564  
Bacheloruddannelser (2019)
156   30.526    -30.370  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   8.791    -8.744  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   15.082    -14.678  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   1.688    -913  
Venteliste - musikskole (2020)
42   831    -789  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   233    -122  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   41    -15  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   2.013    -740  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   416    +199  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune