Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Københavns Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Københavns   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   632.340    -586.489  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   9,4    +3,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   61    -45  
Antal normalklasser (2020)
245   1.697    -1.452  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   645    -357  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   23,2    -4,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   26,5    -20,1  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   72.375    -10.269  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   47.988    +1.993  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   9.227    -4.720  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   6.626    +2.143  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   70.522    -210  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   57.504    -56.341  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   11.062    -10.111  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   71.159    -59.349  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   22.399    -20.938  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   73.407    -69.112  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   105.604    -104.564  
Bacheloruddannelser (2019)
156   30.526    -30.370  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   8.791    -8.744  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   15.082    -14.678  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   1.859    -1.197  
Venteliste - musikskole (2019)
62   783    -721  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   264    -140  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   41    -7  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   1.967    -722  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   335    +193  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune