Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Københavns Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Københavns   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   644.431    -599.353  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   9,3    +2,7  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   62    -46  
Antal normalklasser (2022)
238   1.752    -1.514  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   635    -365  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   22,6    -4,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   26,5    -20,1  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   76.296    -9.581  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   73.949    +489  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   9.077    -4.389  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   6.891    +2.057  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   73.949    +489  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   60.208    -58.999  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   12.995    -12.073  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   66.768    -55.474  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   22.387    -20.847  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   78.394    -74.014  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   118.374    -117.290  
Bacheloruddannelser (2021)
167   34.957    -34.790  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   10.630    -10.586  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   7.400    -7.060  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
658   1.614    -956  
Venteliste - musikskole (2021)
25   754    -729  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   291    -268  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   39    -17  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   2.055    -463  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   422    +96  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune