Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hørsholm Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Hørsholm   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   24.917    +20.508  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   13,8    -1,4  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   4    +12  
Antal normalklasser (2020)
245   106    +139  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   595    -307  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   22,5    -3,7  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   24,2    -17,8  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   60.843    +3.410  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   40.264    +11.409  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   10.347    -5.924  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   9.296    -621  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   66.852    +3.270  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.326    -163  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   412    +539  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   3.015    +8.795  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   897    +564  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   2.563    +1.732  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   3.265    -2.225  
Bacheloruddannelser (2019)
156   368    -212  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   292    -245  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   161    +243  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   784    -9  
Venteliste - musikskole (2020)
42   169    -127  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   30    -4  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   3.222    -1.949  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   124    +491  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune