Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hørsholm Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Hørsholm   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
45.069   24.715    +20.354  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
11,9   13,4    -1,5  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
16   4    +12  
Antal normalklasser (2023)
233   100    +133  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
258   536    -278  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
17,7   21,4    -3,7  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   24,2    -17,8  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
72.178   67.040    +5.138  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
55.358   43.241    +12.117  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
4.864   11.240    -6.376  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.071   9.763    -692  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
75.703   71.895    +3.808  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2022)
1.229   1.311    -82  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022)
903   407    +496  
Erhvervsfaglige uddannelser (2022)
11.314   2.729    +8.585  
Korte videregående uddannelser (2022)
1.555   864    +691  
Mellemlange videregående uddannelser (2022)
4.465   2.446    +2.019  
Lange videregående uddannelser (2022)
1.171   3.503    -2.332  
Bacheloruddannelser (2022)
176   390    -214  
Ph.d. og forskeruddannelser (2022)
62   331    -269  
Uoplyst uddannelse (2022)
355   129    +226  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
413   476    -63  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
1   1    +0  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune