Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hørsholm Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Hørsholm   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   24.864    +20.987  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   14,0    -1,5  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   4    +12  
Antal normalklasser (2020)
245   106    +139  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   595    -307  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   22,5    -3,7  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   24,2    -17,8  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   58.827    +3.279  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   40.302    +9.679  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   10.246    -5.739  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   9.256    -487  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   65.805    +4.507  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.326    -163  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   412    +539  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   3.015    +8.795  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   897    +564  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   2.563    +1.732  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   3.265    -2.225  
Bacheloruddannelser (2019)
156   368    -212  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   292    -245  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   161    +243  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   705    -43  
Venteliste - musikskole (2019)
62   205    -143  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   148    -24  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   31    +3  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   3.269    -2.024  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   604    -76  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune