Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Brønderslev Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Brønderslev   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   36.304    +9.547  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   13,7    -1,2  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   4    +12  
Antal normalklasser (2020)
245   195    +50  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   970    -682  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   19,9    -1,1  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   7,5    -1,1  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   70.165    -8.059  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   54.655    -4.674  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   5.334    -827  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   9.176    -407  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   66.781    +3.531  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   911    +252  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   361    +590  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   9.334    +2.476  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.077    +384  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   3.478    +817  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.072    -32  
Bacheloruddannelser (2019)
156   209    -53  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   58    -11  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   281    +123  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   740    -78  
Venteliste - musikskole (2019)
62   31    +31  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   28    +6  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   1.063    +182  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   1.050    -522  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune