Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Brønderslev Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Brønderslev   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   36.177    +9.248  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   13,6    -1,2  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   4    +12  
Antal normalklasser (2020)
245   195    +50  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   970    -682  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   19,9    -1,1  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   7,5    -1,1  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   69.966    -5.713  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   53.678    -2.005  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   5.579    -1.156  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   9.064    -389  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   66.276    +3.846  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   911    +252  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   361    +590  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   9.334    +2.476  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.077    +384  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   3.478    +817  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.072    -32  
Bacheloruddannelser (2019)
156   209    -53  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   58    -11  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   281    +123  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   724    +51  
Venteliste - musikskole (2020)
42   27    +15  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   24    +2  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   1.047    +226  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   1.067    -452  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune