Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Brønderslev Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Brønderslev   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   36.194    +8.884  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   13,3    -1,3  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   4    +12  
Antal normalklasser (2022)
238   186    +52  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   904    -634  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   19,4    -1,2  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   7,5    -1,1  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   77.291    -10.576  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   70.641    +3.797  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   5.761    -1.073  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   9.460    -512  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   70.641    +3.797  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   939    +270  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   400    +522  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   9.118    +2.176  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   1.091    +449  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   3.658    +722  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   1.219    -135  
Bacheloruddannelser (2021)
167   191    -24  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   64    -20  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   224    +116  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
658   595    +63  
Venteliste - musikskole (2021)
25   35    -10  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   0    +23  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   23    -1  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   1.068    +524  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   854    -336  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune