Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Viborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Viborg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   96.847    -51.769  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   13,6    -1,6  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   26    -10  
Antal normalklasser (2022)
238   456    -218  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   359    -89  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   20,5    -2,3  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   14,4    -8,0  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   72.565    -5.850  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   64.233    +10.205  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   7.585    -2.897  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   8.824    +124  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   64.233    +10.205  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   3.207    -1.998  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   1.381    -459  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   22.332    -11.038  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   3.619    -2.079  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   10.450    -6.070  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   4.377    -3.293  
Bacheloruddannelser (2021)
167   516    -349  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   363    -319  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   667    -327  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
658   1.012    -354  
Venteliste - musikskole (2021)
25   79    -54  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   43    -20  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   26    -4  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   1.910    -318  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   680    -162  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune