Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Viborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Viborg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   96.679    -51.254  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   13,9    -1,5  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   27    -11  
Antal normalklasser (2020)
245   480    -235  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   379    -91  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   21,3    -2,5  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   14,4    -8,0  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   72.411    -8.158  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   51.142    +531  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   7.362    -2.939  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   8.767    -92  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   62.465    +7.657  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   3.128    -1.965  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   1.361    -410  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   23.203    -11.393  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   3.526    -2.065  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   9.945    -5.650  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   4.132    -3.092  
Bacheloruddannelser (2019)
156   513    -357  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   355    -308  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   1.066    -662  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   1.225    -450  
Venteliste - musikskole (2020)
42   90    -48  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   36    +75  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   83    -57  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   1.910    -637  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   709    -94  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune