Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Halsnæs Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Halsnæs   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   31.384    +14.467  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   11,7    +0,8  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   7    +9  
Antal normalklasser (2020)
245   113    +132  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   333    -45  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   20,6    -1,8  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   20,7    -14,3  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   82.830    -20.724  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   52.507    -2.526  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   9.444    -4.937  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   10.242    -1.473  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   86.264    -15.952  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   976    +187  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   256    +695  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   7.938    +3.872  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   950    +511  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   2.841    +1.454  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   914    +126  
Bacheloruddannelser (2019)
156   176    -20  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   73    -26  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   314    +90  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   529    +133  
Venteliste - musikskole (2019)
62   39    +23  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   5    +29  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   1.485    -240  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   1.424    -896  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune