Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Halsnæs Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Halsnæs   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   31.420    +14.005  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   11,5    +0,9  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   7    +9  
Antal normalklasser (2020)
245   113    +132  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   333    -45  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   20,6    -1,8  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   20,7    -14,3  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   96.677    -32.424  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   56.988    -5.315  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   9.729    -5.306  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   10.548    -1.873  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   92.138    -22.016  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   976    +187  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   256    +695  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   7.938    +3.872  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   950    +511  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   2.841    +1.454  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   914    +126  
Bacheloruddannelser (2019)
156   176    -20  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   73    -26  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   314    +90  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   546    +229  
Venteliste - musikskole (2020)
42   21    +21  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   2    +24  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   1.579    -306  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   1.548    -933  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune