Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Halsnæs Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Halsnæs   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   31.344    +13.734  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   11,1    +0,9  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   6    +10  
Antal normalklasser (2022)
238   102    +136  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   335    -65  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   19,8    -1,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   20,7    -14,3  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   107.520    -40.805  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   97.088    -22.650  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   11.395    -6.707  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   10.939    -1.991  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   97.088    -22.650  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   1.046    +163  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   299    +623  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   7.702    +3.592  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   971    +569  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   2.999    +1.381  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   1.026    +58  
Bacheloruddannelser (2021)
167   177    -10  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   94    -50  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   272    +68  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
658   484    +174  
Venteliste - musikskole (2021)
25   27    -2  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   0    +23  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   0    +22  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   1.327    +265  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   1.574    -1.056  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune