Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Københavns Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Københavns   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   632.340    -586.489  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   10,4    +13,6  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.519   60.457    -49.938  
Førtidspensionister i alt (2020)
2.345   12.503    -10.158  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
28,6   51,5    -22,9  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
46,3   33,1    +13,2  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   18,4      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
160   1.269    -1.109  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
0   21    -21  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.630,00    +55,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   44,00    +10,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
45.470   66.804    -21.334  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
18.196   13.714    +4.482  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
47,5   58,3    -10,8  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,0   3,3    -0,3  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,6   -      
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
4,1   -      
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
0,5   -      

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
1.893   2.985    -1.092  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.690   22.779    -20.089  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
155,0   989,0    -834,0  
Modtagere af genoptræning (2019)
8,8   878,7    -869,9  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
144,4   103,6    +40,8  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
1,8   6,7    -4,9  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune