Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Københavns Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Københavns   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
44.739   659.350    -614.611  
Andel 65+-årige (2024) (%)
26,2   10,7    +15,5  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2023)
10.199   58.190    -47.991  
Førtidspensionister i alt (2023)
2.457   16.209    -13.752  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
27,1   48,7    -21,6  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
42,3   31,9    +10,4  
Pladser på plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   17,8      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2022)
165   1.246    -1.081  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2022) (Dage)
3   6    -3  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. md. (abs) (2023) (Kr.)
3.985,00   3.930,00    +55,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2023) (Kr.)
50,00   47,00    +3,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2023) (Kr.)
46.503   67.821    -21.318  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2023) (Kr.)
19.797   14.855    +4.942  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2022) (%)
2,8   3,2    -0,4  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,8   3,2    -0,4  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,3   2,9    -0,6  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2022) (Timer)
3,6   5,2    -1,6  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2022) (Timer)
0,5   0,8    -0,3  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
1.893   2.985    -1.092  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2022)
4.495   62.960    -58.465  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2022)
124,1   1.573,3    -1.449,2  
Modtagere af genoptræning (2022)
10,7   1.088,5    -1.077,8  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2022)
105,7   432,9    -327,2  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2022)
7,7   51,9    -44,2  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune