Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Rødovre Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Rødovre   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
44.739   44.328    +411  
Andel 65+-årige (2024) (%)
26,2   17,6    +8,6  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2023)
10.199   6.707    +3.492  
Førtidspensionister i alt (2023)
2.457   1.363    +1.094  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
27,1   21,9    +5,2  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
42,3   45,7    -3,4  
Pladser på plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2022)
165   158    +7  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2022) (Dage)
3   24    -21  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. md. (abs) (2023) (Kr.)
3.985,00   3.968,00    +17,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2023) (Kr.)
50,00   57,00    -7,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2023) (Kr.)
46.503   68.093    -21.590  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2023) (Kr.)
19.797   20.773    -976  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2022) (%)
2,8   4,4    -1,6  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,8   4,4    -1,6  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,3   3,4    -1,1  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2022) (Timer)
3,6   4,7    -1,1  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2022) (Timer)
0,5   1,5    -1,0  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
1.893   3.431    -1.538  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2022)
4.495   5.108    -613  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2022)
124,1   511,2    -387,1  
Modtagere af genoptræning (2022)
10,7   25,8    -15,1  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2022)
105,7   474,9    -369,2  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2022)
7,7   10,5    -2,8  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune