Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Vallensbæk Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Vallensbæk   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   16.633    +29.218  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   18,6    +5,4  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.519   2.929    +7.590  
Førtidspensionister i alt (2020)
2.345   219    +2.126  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
20,8   45,3    -24,5  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
48,0   15,1    +32,9  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
160   16    +144  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
0   70    -70  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   2.470,00    +1.215,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   54,00    +0,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
45.470   38.919    +6.551  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
18.196   14.841    +3.355  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
47,5   33,9    +13,6  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,0   4,3    -1,3  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,6   -      
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
4,1   -      
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
0,5   -      

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
1.893   1.349    +544  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.690   456    +2.234  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
155,0   17,7    +137,3  
Modtagere af genoptræning (2019)
8,8   15,5    -6,7  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
144,4   2,2    +142,2  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
1,8   0,0    +1,8  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune