Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Vallensbæk Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Vallensbæk   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
44.739   17.800    +26.939  
Andel 65+-årige (2024) (%)
26,2   18,0    +8,2  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2023)
10.199   2.838    +7.361  
Førtidspensionister i alt (2023)
2.457   304    +2.153  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
27,1   47,9    -20,8  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
42,3   15,1    +27,2  
Pladser på plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2022)
165   31    +134  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2022) (Dage)
3   140    -137  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. md. (abs) (2023) (Kr.)
3.985,00   2.684,00    +1.301,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2023) (Kr.)
50,00   59,00    -9,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2023) (Kr.)
46.503   46.996    -493  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2023) (Kr.)
19.797   17.530    +2.267  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2022) (%)
2,8   4,2    -1,4  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,8   4,2    -1,4  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,3   3,7    -1,4  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2022) (Timer)
3,6   5,6    -2,0  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2022) (Timer)
0,5   1,3    -0,8  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
1.893   1.349    +544  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2022)
4.495   827    +3.668  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2022)
124,1   27,2    +96,9  
Modtagere af genoptræning (2022)
10,7   25,5    -14,8  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2022)
105,7   1,3    +104,4  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2022)
7,7   0,4    +7,3  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune