Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Morsø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Morsø   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   20.247    +25.604  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   26,3    -2,3  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.519   5.082    +5.437  
Førtidspensionister i alt (2020)
2.345   1.106    +1.239  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
28,6   12,0    +16,6  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
46,3   53,8    -7,5  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
160   90    +70  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
0   27    -27  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.316,00    +369,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   52,00    +2,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
45.470   52.123    -6.653  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
18.196   25.940    -7.744  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
47,5   33,4    +14,1  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,0   1,9    +1,1  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,6   2,0    +0,6  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
4,1   2,6    +1,5  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
0,5   0,8    -0,3  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
1.893   1.431    +462  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.690   1.130    +1.560  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
155,0   25,9    +129,1  
Modtagere af genoptræning (2019)
8,8   23,8    -15,0  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
144,4   1,7    +142,7  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
1,8   0,4    +1,4  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune