Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Morsø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Morsø   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
44.739   19.734    +25.005  
Andel 65+-årige (2024) (%)
26,2   28,0    -1,8  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2023)
10.199   4.808    +5.391  
Førtidspensionister i alt (2023)
2.457   1.134    +1.323  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
27,1   11,8    +15,3  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
42,3   51,4    -9,1  
Pladser på plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2022)
165   87    +78  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2022) (Dage)
3   0    +3  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. md. (abs) (2023) (Kr.)
3.985,00   3.610,00    +375,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2023) (Kr.)
50,00   57,00    -7,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2023) (Kr.)
46.503   51.339    -4.836  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2023) (Kr.)
19.797   26.020    -6.223  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2022) (%)
2,8   2,1    +0,7  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,8   2,1    +0,7  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,3   1,8    +0,5  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2022) (Timer)
3,6   2,2    +1,4  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2022) (Timer)
0,5   0,8    -0,3  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
1.893   1.431    +462  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2022)
4.495   1.715    +2.780  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2022)
124,1   47,0    +77,1  
Modtagere af genoptræning (2022)
10,7   29,6    -18,9  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2022)
105,7   15,7    +90,0  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2022)
7,7   1,7    +6,0  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune