Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Greve Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Greve   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   50.558    -4.707  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   21,4    +2,6  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.519   10.266    +253  
Førtidspensionister i alt (2020)
2.345   1.436    +909  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
20,8   22,9    -2,1  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
48,0   33,0    +15,0  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
160   142    +18  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
0   15    -15  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.589,16    +95,84  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   53,00    +1,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
45.470   38.945    +6.525  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
18.196   15.293    +2.903  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
47,5   60,4    -12,9  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,0   3,9    -0,9  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,6   -      
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
4,1   -      
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
0,5   -      

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
1.893   1.773    +120  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.690   2.163    +527  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
155,0   428,7    -273,7  
Modtagere af genoptræning (2019)
8,8   15,2    -6,4  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
144,4   411,5    -267,1  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
1,8   2,0    -0,2  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune