Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ishøj Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Ishøj   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   22.989    +22.862  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   16,3    +7,7  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.519   3.553    +6.966  
Førtidspensionister i alt (2020)
2.345   937    +1.408  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
28,6   56,0    -27,4  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
46,3   32,5    +13,8  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
160   40    +120  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
0   61    -61  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.224,00    +461,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   47,00    +7,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
45.470   42.590    +2.880  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
18.196   16.348    +1.848  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
47,5   -      
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,0   -      
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,6   -      
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
4,1   -      
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
0,5   -      

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
1.893   2.682    -789  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.690   1.206    +1.484  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
155,0   55,1    +99,9  
Modtagere af genoptræning (2019)
8,8   29,4    -20,6  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
144,4   24,7    +119,7  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
1,8   1,0    +0,8  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune