Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Varde Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Varde   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   49.961    -4.110  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   22,7    +1,3  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.519   10.781    -262  
Førtidspensionister i alt (2020)
2.345   1.971    +374  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
28,6   14,2    +14,4  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
46,3   41,7    +4,6  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
160   117    +43  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
0   41    -41  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.680,00    +5,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   48,23    +5,77  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
45.470   41.777    +3.693  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
18.196   16.754    +1.442  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
47,5   35,2    +12,3  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,0   2,6    +0,4  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,6   1,7    +0,9  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
4,1   1,9    +2,2  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
0,5   0,7    -0,2  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
1.893   1.449    +444  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.690   2.143    +547  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
155,0   125,4    +29,6  
Modtagere af genoptræning (2019)
8,8   97,3    -88,5  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
144,4   25,9    +118,5  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
1,8   2,2    -0,4  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune