Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ringsted Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Ringsted   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   34.852    +10.999  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   18,3    +5,7  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.519   6.033    +4.486  
Førtidspensionister i alt (2020)
2.345   1.340    +1.005  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
28,6   57,8    -29,2  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
46,3   30,6    +15,7  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
160   55    +105  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
0   49    -49  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.685,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   43,75    +10,25  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
45.470   41.995    +3.475  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
18.196   16.306    +1.890  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
47,5   51,5    -4,0  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,0   2,6    +0,4  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,6   2,5    +0,1  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
4,1   4,0    +0,1  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
0,5   0,8    -0,3  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
1.893   2.263    -370  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.690   1.744    +946  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
155,0   359,8    -204,8  
Modtagere af genoptræning (2019)
8,8   33,8    -25,0  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
144,4   304,5    -160,1  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
1,8   21,5    -19,7  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune