Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Tårnby Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Tårnby   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   42.989    +2.862  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   18,8    +5,2  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.519   7.680    +2.839  
Førtidspensionister i alt (2020)
2.345   1.050    +1.295  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
20,8   26,2    -5,4  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
48,0   6,9    +41,1  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   39,3      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
160   115    +45  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
0   45    -45  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.680,00    +5,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   42,00    +12,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
45.470   51.768    -6.298  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
18.196   17.500    +696  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
47,5   50,1    -2,6  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,0   2,3    +0,7  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,6   2,3    +0,3  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
4,1   3,3    +0,8  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
0,5   1,0    -0,5  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
1.893   1.700    +193  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.690   1.883    +807  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
155,0   310,9    -155,9  
Modtagere af genoptræning (2019)
8,8   6,7    +2,1  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
144,4   302,4    -158,0  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
1,8   1,8    +0,0  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune