Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Langeland Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Langeland   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   12.491    +33.360  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   34,6    -10,6  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.519   4.144    +6.375  
Førtidspensionister i alt (2020)
2.345   762    +1.583  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
20,8   19,4    +1,4  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
48,0   47,3    +0,7  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
160   67    +93  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
0   12    -12  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.685,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   49,00    +5,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
45.470   56.218    -10.748  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
18.196   26.819    -8.623  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
47,5   0,2    +47,3  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,0   3,5    -0,5  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,6   3,4    -0,8  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
4,1   4,0    +0,1  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
0,5   1,2    -0,7  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
1.893   1.607    +286  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.690   909    +1.781  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
155,0   173,6    -18,6  
Modtagere af genoptræning (2019)
8,8   47,0    -38,2  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
144,4   120,8    +23,6  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
1,8   5,8    -4,0  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune