Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Skanderborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Skanderborg   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
44.739   65.205    -20.466  
Andel 65+-årige (2024) (%)
26,2   19,1    +7,1  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2023)
10.199   10.800    -601  
Førtidspensionister i alt (2023)
2.457   1.876    +581  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
27,1   32,3    -5,2  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
42,3   34,6    +7,7  
Pladser på plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2022)
165   213    -48  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2022) (Dage)
3   13    -10  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. md. (abs) (2023) (Kr.)
3.985,00   3.802,50    +182,50  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2023) (Kr.)
50,00   53,50    -3,50  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2023) (Kr.)
46.503   41.021    +5.482  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2023) (Kr.)
19.797   17.528    +2.269  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2022) (%)
2,8   3,4    -0,6  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,8   3,4    -0,6  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,3   3,2    -0,9  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2022) (Timer)
3,6   5,0    -1,4  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2022) (Timer)
0,5   1,1    -0,6  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
1.893   1.299    +594  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2022)
4.495   4.066    +429  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2022)
124,1   658,9    -534,8  
Modtagere af genoptræning (2022)
10,7   102,2    -91,5  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2022)
105,7   512,3    -406,6  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2022)
7,7   44,4    -36,7  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune