Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Skanderborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Skanderborg   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   62.678    -16.827  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   18,2    +5,8  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.519   10.794    -275  
Førtidspensionister i alt (2020)
2.345   1.681    +664  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
28,6   33,0    -4,4  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
46,3   36,4    +9,9  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
160   164    -4  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
0   17    -17  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.193,75    +491,25  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   49,00    +5,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
45.470   38.685    +6.785  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
18.196   15.793    +2.403  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
47,5   35,7    +11,8  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,0   3,7    -0,7  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,6   3,5    -0,9  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
4,1   4,1    +0,0  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
0,5   1,3    -0,8  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
1.893   1.299    +594  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.690   2.088    +602  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
155,0   738,5    -583,5  
Modtagere af genoptræning (2019)
8,8   194,8    -186,0  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
144,4   472,7    -328,3  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
1,8   71,0    -69,2  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune