Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Brøndby Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Brøndby   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   35.090    +10.761  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   19,4    +4,6  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.519   6.468    +4.051  
Førtidspensionister i alt (2020)
2.345   1.490    +855  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
20,8   5,6    +15,2  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
48,0   56,7    -8,7  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
160   133    +27  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
0   36    -36  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.630,00    +55,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   51,00    +3,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
45.470   64.277    -18.807  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
18.196   23.202    -5.006  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
47,5   57,2    -9,7  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,0   3,5    -0,5  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,6   3,8    -1,2  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
4,1   5,4    -1,3  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
0,5   1,4    -0,9  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
1.893   3.394    -1.501  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.690   2.841    -151  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
155,0   201,7    -46,7  
Modtagere af genoptræning (2019)
8,8   153,8    -145,0  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
144,4   38,4    +106,0  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
1,8   9,5    -7,7  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune