Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Frederikshavn Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Frederikshavn   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   59.654    -13.803  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   26,7    -2,7  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.519   15.236    -4.717  
Førtidspensionister i alt (2020)
2.345   2.937    -592  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
20,8   25,7    -4,9  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
48,0   36,4    +11,6  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
160   246    -86  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
0   40    -40  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.685,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   54,00    +0,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
45.470   43.380    +2.090  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
18.196   20.251    -2.055  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
47,5   29,5    +18,0  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,0   3,1    -0,1  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,6   2,9    -0,3  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
4,1   4,8    -0,7  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
0,5   0,5    +0,0  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
1.893   1.953    -60  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.690   4.081    -1.391  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
155,0   155,8    -0,8  
Modtagere af genoptræning (2019)
8,8   70,0    -61,2  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
144,4   84,3    +60,1  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
1,8   1,5    +0,3  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune