Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Odense Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Odense   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
44.739   209.078    -164.339  
Andel 65+-årige (2024) (%)
26,2   17,9    +8,3  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2023)
10.199   32.481    -22.282  
Førtidspensionister i alt (2023)
2.457   10.237    -7.780  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
27,1   28,7    -1,6  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
42,3   32,6    +9,7  
Pladser på plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2022)
165   664    -499  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2022) (Dage)
3   19    -16  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. md. (abs) (2023) (Kr.)
3.985,00   3.985,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2023) (Kr.)
50,00   59,00    -9,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2023) (Kr.)
46.503   49.764    -3.261  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2023) (Kr.)
19.797   16.011    +3.786  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2022) (%)
2,8   2,4    +0,4  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,8   2,4    +0,4  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,3   1,9    +0,4  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2022) (Timer)
3,6   2,9    +0,7  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2022) (Timer)
0,5   0,8    -0,3  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
1.893   2.249    -356  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2022)
4.495   31.510    -27.015  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2022)
124,1   594,4    -470,3  
Modtagere af genoptræning (2022)
10,7   179,4    -168,7  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2022)
105,7   396,2    -290,5  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2022)
7,7   18,8    -11,1  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune