Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ikast-Brande Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Ikast-Brande   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   41.369    +4.482  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   20,4    +3,6  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.519   8.113    +2.406  
Førtidspensionister i alt (2020)
2.345   1.601    +744  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
28,6   20,5    +8,1  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
46,3   31,0    +15,3  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
160   106    +54  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
0   8    -8  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.685,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   45,00    +9,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
45.470   43.055    +2.415  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
18.196   16.137    +2.059  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
47,5   17,9    +29,6  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,0   3,6    -0,6  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,6   3,6    -1,0  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
4,1   4,5    -0,4  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
0,5   1,1    -0,6  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
1.893   1.616    +277  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.690   1.813    +877  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
155,0   43,3    +111,7  
Modtagere af genoptræning (2019)
8,8   4,5    +4,3  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
144,4   38,7    +105,7  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
1,8   0,1    +1,7  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune