Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Holbæk Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Holbæk   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   71.541    -25.690  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   21,2    +2,8  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.519   14.381    -3.862  
Førtidspensionister i alt (2020)
2.345   2.914    -569  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   1,4      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
20,8   24,8    -4,0  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
48,0   26,9    +21,1  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
160   167    -7  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
0   25    -25  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.684,98    +0,02  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   47,95    +6,05  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
45.470   38.032    +7.438  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
18.196   16.468    +1.728  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
47,5   24,5    +23,0  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,0   4,1    -1,1  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,6   3,6    -1,0  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
4,1   4,9    -0,8  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
0,5   0,7    -0,2  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
1.893   1.941    -48  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.690   3.610    -920  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
155,0   108,3    +46,7  
Modtagere af genoptræning (2019)
8,8   57,5    -48,7  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
144,4   47,9    +96,5  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
1,8   2,9    -1,1  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune