Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hvidovre Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Hvidovre   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   53.527    -7.676  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   17,1    +6,9  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.519   8.723    +1.796  
Førtidspensionister i alt (2020)
2.345   1.661    +684  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
28,6   24,9    +3,7  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
46,3   49,0    -2,7  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   0,5      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
160   166    -6  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
0   41    -41  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.678,00    +7,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   54,00    +0,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
45.470   58.358    -12.888  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
18.196   18.731    -535  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
47,5   49,6    -2,1  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,0   2,9    +0,1  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,6   -      
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
4,1   -      
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
0,5   -      

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
1.893   2.870    -977  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.690   3.076    -386  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
155,0   19,5    +135,5  
Modtagere af genoptræning (2019)
8,8   19,5    -10,7  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
144,4   0,0    +144,4  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
1,8   0,0    +1,8  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune