Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Horsens Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Horsens   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   90.966    -45.115  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   18,5    +5,5  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.519   15.976    -5.457  
Førtidspensionister i alt (2020)
2.345   3.690    -1.345  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
20,8   21,3    -0,5  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
48,0   35,3    +12,7  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
160   120    +40  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
0   34    -34  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.598,89    +86,11  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   50,50    +3,50  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
45.470   43.592    +1.878  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
18.196   15.715    +2.481  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
47,5   39,2    +8,3  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,0   4,1    -1,1  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,6   3,0    -0,4  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
4,1   4,8    -0,7  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
0,5   0,5    +0,0  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
1.893   2.030    -137  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.690   4.189    -1.499  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
155,0   355,5    -200,5  
Modtagere af genoptræning (2019)
8,8   244,2    -235,4  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
144,4   104,9    +39,5  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
1,8   6,4    -4,6  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune