Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Horsens Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Horsens   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
44.739   97.392    -52.653  
Andel 65+-årige (2024) (%)
26,2   18,9    +7,3  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2023)
10.199   16.027    -5.828  
Førtidspensionister i alt (2023)
2.457   4.552    -2.095  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
27,1   15,7    +11,4  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
42,3   32,3    +10,0  
Pladser på plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2022)
165   160    +5  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2022) (Dage)
3   38    -35  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. md. (abs) (2023) (Kr.)
3.985,00   3.863,00    +122,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2023) (Kr.)
50,00   49,25    +0,75  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2023) (Kr.)
46.503   47.162    -659  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2023) (Kr.)
19.797   17.185    +2.612  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2022) (%)
2,8   3,2    -0,4  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,8   3,2    -0,4  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,3   2,7    -0,4  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2022) (Timer)
3,6   3,9    -0,3  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2022) (Timer)
0,5   0,4    +0,1  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
1.893   2.030    -137  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2022)
4.495   10.163    -5.668  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2022)
124,1   399,0    -274,9  
Modtagere af genoptræning (2022)
10,7   214,4    -203,7  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2022)
105,7   173,1    -67,4  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2022)
7,7   11,5    -3,8  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune