Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Lyngby-Taarbæk Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Lyngby-Taarbæk   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   56.214    -10.363  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   19,7    +4,3  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.519   10.213    +306  
Førtidspensionister i alt (2020)
2.345   1.021    +1.324  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   5,7      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
28,6   25,2    +3,4  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
46,3   42,7    +3,6  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   6,3      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
160   128    +32  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
0   18    -18  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.685,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   54,00    +0,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
45.470   57.044    -11.574  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
18.196   20.028    -1.832  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
47,5   40,0    +7,5  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,0   3,3    -0,3  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,6   2,9    -0,3  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
4,1   3,7    +0,4  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
0,5   1,2    -0,7  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
1.893   2.392    -499  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.690   2.825    -135  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
155,0   573,2    -418,2  
Modtagere af genoptræning (2019)
8,8   210,4    -201,6  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
144,4   327,1    -182,7  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
1,8   35,7    -33,9  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune