Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Slagelse Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Slagelse   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   79.073    -33.222  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   21,9    +2,1  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.519   16.534    -6.015  
Førtidspensionister i alt (2020)
2.345   3.509    -1.164  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   3,2      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
28,6   32,2    -3,6  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
46,3   28,8    +17,5  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   3,5      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
160   250    -90  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
0   7    -7  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.592,00    +93,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   52,00    +2,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
45.470   45.988    -518  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
18.196   18.492    -296  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
47,5   15,5    +32,0  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,0   6,2    -3,2  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,6   4,0    -1,4  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
4,1   4,4    -0,3  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
0,5   1,4    -0,9  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
1.893   2.252    -359  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.690   4.967    -2.277  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
155,0   35,6    +119,4  
Modtagere af genoptræning (2019)
8,8   5,7    +3,1  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
144,4   28,5    +115,9  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
1,8   1,4    +0,4  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune