Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Næstved Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Næstved   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
44.739   84.747    -40.008  
Andel 65+-årige (2024) (%)
26,2   23,1    +3,1  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2023)
10.199   16.931    -6.732  
Førtidspensionister i alt (2023)
2.457   3.735    -1.278  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
27,1   35,7    -8,6  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
42,3   31,2    +11,1  
Pladser på plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2022)
165   245    -80  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2022) (Dage)
3   45    -42  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. md. (abs) (2023) (Kr.)
3.985,00   3.985,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2023) (Kr.)
50,00   59,00    -9,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2023) (Kr.)
46.503   45.254    +1.249  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2023) (Kr.)
19.797   18.850    +947  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2022) (%)
2,8   3,0    -0,2  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,8   3,0    -0,2  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,3   3,1    -0,8  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2022) (Timer)
3,6   4,1    -0,5  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2022) (Timer)
0,5   0,9    -0,4  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
1.893   1.971    -78  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2022)
4.495   8.588    -4.093  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2022)
124,1   757,6    -633,5  
Modtagere af genoptræning (2022)
10,7   619,4    -608,7  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2022)
105,7   115,2    -9,5  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2022)
7,7   23,0    -15,3  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune