Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Kalundborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Kalundborg   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   48.436    -2.585  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   24,4    -0,4  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.519   11.262    -743  
Førtidspensionister i alt (2020)
2.345   2.763    -418  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
28,6   23,1    +5,5  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
46,3   24,8    +21,5  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   5,4      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
160   133    +27  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
0   10    -10  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.194,00    +491,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   48,00    +6,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
45.470   38.175    +7.295  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
18.196   18.630    -434  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
47,5   56,7    -9,2  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,0   2,6    +0,4  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,6   3,0    -0,4  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
4,1   4,6    -0,5  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
0,5   0,9    -0,4  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
1.893   1.776    +117  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.690   2.711    -21  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
155,0   134,1    +20,9  
Modtagere af genoptræning (2019)
8,8   89,1    -80,3  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
144,4   41,7    +102,7  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
1,8   3,3    -1,5  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune