Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Fredericia Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Fredericia   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   51.377    -5.526  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   21,0    +3,0  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.519   10.293    +226  
Førtidspensionister i alt (2020)
2.345   2.026    +319  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   1,9      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
28,6   35,1    -6,5  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
46,3   36,4    +9,9  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
160   132    +28  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
0   43    -43  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.685,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   48,62    +5,38  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
45.470   50.361    -4.891  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
18.196   19.237    -1.041  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
47,5   24,6    +22,9  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,0   3,0    +0,0  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,6   3,1    -0,5  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
4,1   5,0    -0,9  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
0,5   1,0    -0,5  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
1.893   2.302    -409  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.690   3.375    -685  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
155,0   171,5    -16,5  
Modtagere af genoptræning (2019)
8,8   84,2    -75,4  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
144,4   83,6    +60,8  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
1,8   3,7    -1,9  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune