Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Assens Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Assens   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
44.739   40.646    +4.093  
Andel 65+-årige (2024) (%)
26,2   24,8    +1,4  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2023)
10.199   8.782    +1.417  
Førtidspensionister i alt (2023)
2.457   2.131    +326  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
27,1   28,8    -1,7  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
42,3   34,9    +7,4  
Pladser på plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2022)
165   127    +38  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2022) (Dage)
3   31    -28  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. md. (abs) (2023) (Kr.)
3.985,00   3.924,00    +61,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2023) (Kr.)
50,00   57,00    -7,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2023) (Kr.)
46.503   39.708    +6.795  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2023) (Kr.)
19.797   19.771    +26  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2022) (%)
2,8   2,0    +0,8  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,8   2,0    +0,8  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,3   2,0    +0,3  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2022) (Timer)
3,6   2,3    +1,3  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2022) (Timer)
0,5   0,7    -0,2  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
1.893   1.833    +60  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2022)
4.495   3.799    +696  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2022)
124,1   69,7    +54,4  
Modtagere af genoptræning (2022)
10,7   24,3    -13,6  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2022)
105,7   4,6    +101,1  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2022)
7,7   40,8    -33,1  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune