Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Egedal Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Egedal   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
44.739   45.532    -793  
Andel 65+-årige (2024) (%)
26,2   19,0    +7,2  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2023)
10.199   7.432    +2.767  
Førtidspensionister i alt (2023)
2.457   921    +1.536  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
27,1   19,1    +8,0  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
42,3   25,7    +16,6  
Pladser på plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2022)
165   126    +39  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2022) (Dage)
3   26    -23  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. md. (abs) (2023) (Kr.)
3.985,00   3.985,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2023) (Kr.)
50,00   59,00    -9,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2023) (Kr.)
46.503   43.646    +2.857  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2023) (Kr.)
19.797   17.464    +2.333  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2022) (%)
2,8   4,0    -1,2  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,8   4,0    -1,2  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2022) (Timer)
2,3   3,6    -1,3  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2022) (Timer)
3,6   5,3    -1,7  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2022) (Timer)
0,5   1,0    -0,5  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
1.893   1.274    +619  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2022)
4.495   2.133    +2.362  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2022)
124,1   81,3    +42,8  
Modtagere af genoptræning (2022)
10,7   78,4    -67,7  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2022)
105,7   1,5    +104,2  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2022)
7,7   1,4    +6,3  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune